Aqua - Brambis

VIENS NO VADOŠAJIEM INŽENIERKONSULTANTU UZŅĒMUMIEM ŪDENSSAIMNIECĪBAS NOZARĒ JAU VAIRĀK KĀ 30 GADUSPROFESIONALITĀTE                    ATBILDĪBA                   GODĪGA UN ĒTISKA UZŅĒMĒJDARBĪBA

Projekta plānošanas stadijā:

 • Konsultācijas
 • Priekšizpētes
 • Projektu vadība
 • Sistēmu attīstības plāni
 • Tehniski ekonomiskie pamatojumi
 • Iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, izvērtēšana

Projekta izstrādes stadijā:

 • Projektu vadība
 • Būvniecības ieceres dokumentācija (būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts)
 • Būvprojektu ekspertīze
 • Iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, izvērtēšana
 • Ietekmes uz vidi novērtējumi

Projekta realizācijas stadijā:

 • Autoruzraudzība
 • Projektu vadība
 • Būvuzraudzība
 • Inženiertehniskā uzraudzība saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem
 • Iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, izvērtēšana