Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

"Aqua-Brambis", ūdensapgādes un kanalizācijas konsultanti -projektētāji,  privāts, juridiski un saimnieciski patstāvīgs uzņēmums, kas savu darbību uzsācis 1991. gadā. SIA "Aqua-Brambis" tika dibināts pēc projektēšanas institūta „Pilsētprojekts” reorganizācijas (institūts  četrdesmit gadus vadīja pilsētbūvniecības un arhitektūras radošo attīstību un tendences Latvijā, tajā strādājuši teju visi izcilākie un vadošie 20. gadsimta Latvijas arhitekti un inženieri).

Par SIA "Aqua-Brambis" pirmo finansiālo pamatu kļuva vadītāja Aivara Brambja ieķīlātais žigulis un sūkņu ražotāja "Grundfos" dāvana: divi mazie cirkulācijas sūkņi.                 Lai kompleksi risinātu būvniecības līgumu izpildi, pastāvīgi sadarbojamies ar citu jomu augsti kvalificētiem speciālistiem: būvkonstruktoriem, elektroapgādes inženieriem, automātikas speciālistiem, ceļu projektētājiem, būvuzraugiem un citiem nozares profesionāļiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

Mūsu uzņēmuma logo ir varde, kura dzīvo tikai tīros ūdeņos. Ūdens ir ļoti vērtīgs mūsu vides resurss, kuru, pareizi izmantojot, varam gūt energoefektīvus, videi draudzīgus risinājumus. Izstrādājam rentablus un mūsdienīgus ūdens un notekūdeņu infrastruktūras projektu risinājumus, ar individuālu pieeju katram objektam.  Mūsu konsultantu pakalpojumi aptver visu ūdens un notekūdeņu infrastruktūras projekta ciklu: sākot no problēmas identificēšanas, projekta priekšizpētes, sagatavošanas, plānošanas līdz projektēšanai, iepirkumam, projekta vadībai, projekta būvniecības uzraudzībai un ekspertīzei. Mūsu darbība balstās uz ilggadēju pieredzi ūdensapgādes un kanalizācijas objektu izstrādāšanā, šo būvju uzraudzībā celtniecības un garantijas laikā, vietējo un ārvalstu speciālistu darba koordinācijā, būvizmaksu aplēsēs un kontrolē. Darbā izmantojam plašu projektēšanas datorprogrammu klāstu.

Kopš 2003. gada mūsu uzņēmums ir Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) dibinātājs un tās biedrs, popularizējot FIDIC līgumu noteikumu ieviešanu Latvijā.

No 2015. gada esam CLEANTECH LATVIA - tīro tehnoloģiju klastera partneris. Klasteris apvieno Latvijas tīro tehnoloģiju uzņēmumus un pētniecības iestādes, kas savstarpēji pastiprina viens otra konkurences priekšrocības.  

Kādēļ izvēlēties mūsu uzņēmuma pakalpojumus:

  • Vairāk kā 30 gadu darba pieredze nozarē;
  • Izglītota, kvalificēta un pieredzējusi inženieru komanda;
  • Dalība lielākajos ES un starptautisko fondu un organizāciju līdzfinansētajos ūdenssaimniecības projektos Latvijā: ERAB, NEFCO, ISPA, PHARE, SIDA, DEPA, Kohēzijas fonds, u.c.;
  • Sadarbības pieredze ar ārvalstu inženierpakalpojumu sniedzējiem (Ramboll, Sweco, Halcrow, Arup, Cowi u.c.)
  • Ilggadēja pieredze dažādu pakalpojumu veidu praktiskajā izmantošanā, projektēšanas un būvniecības līgumos, lielākoties izmantojot Starptautiskās Inženierkonsultantu asociācijas FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils) līgumu noteikumus;
  • Mūsu klienti: valsts un pašvaldību institūcijas, ūdenssaimniecības uzņēmumi, arhitektu biroji,  nekustamo īpašumu attīstītāji, būvuzņēmumi un ražošanas uzņēmumi,  kuri atzinīgi novērtējuši  mūsu darbību;
  • Savā darbā izmantojam jaunākās tehnoloģijas, regulāri papildinām zināšanas apmācībās par novitātēm mūsu nozarē .