Projekta plānošanas stadijā:

 • Konsultācijas
 • Priekšizpētes
 • Projektu vadība
 • Sistēmu attīstības plāni
 • Tehniski ekonomiskie pamatojumi
 • Iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, izvērtēšana
 • Ietekmes uz vidi novērtējums

Projekta izstrādes stadijā:


Projekta realizācijas stadijā:

ŪDENSAPGĀDE    

 • Ēku iekšējās un ārējās ūdensapgādes sistēmas       

 • Ūdensgūtņu aprīkojums      

 • Ūdens sagatavošanas iekārtas     

 • Rezervuāri un torņi       

 • Sūkņu stacijas    

 • Ūdensvadi

  

KANALIZĀCIJA     

 • Ēku iekšējās un ārējās kanalizācijas sistēmas
 • Pašteces cauruļvadi un spiedvadi
 • Sūkņu stacijas     
 • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas